Zoznam osôb, ktoré prispeli podľa § 22 ods.5 zákona o politických stranách

Por. č. Meno a priezvisko Adresa Účel platby Suma
1. Barbara Mokošová Chotín, Hlavná č. 35 Členské 6000,-€
2. Juraj Mokoš Chotín, Hlavná č. 35 Členské 3000,-€
3. Norbert Hamar Štvrtok na Ostrove 228/32 Členské 3000,-€